Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady rekrutacji

Zasady dotyczące naboru wynikają z Ustawy o pracownikach samorządowych i wprowadzone zostały ustawą z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2009r.

Wewnętrznym uregulowaniem w tym zakresie jest Zarządzenie Nr 25/2010 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze  stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 
PDFZarządzenie Nr 25/2010 z dnia 23.07.2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu

 
PDFRegulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu

 
PDFZarządzenie 12 2012.pdf

 
Wersja XML