Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew wraz z wycinką drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz nabyciem drewna pochodzącego z wycinki w podziale na zadania

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.05.2019 r. pod numerem 553616-N-2019 z dnia 31-05-2019 r.

UWAGA NR 1:

W dniu 03.06.2019 r., zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2019 r., pod numerem 540109575-N-2019. Jednocześnie zamieszczono poniżej w załączeniu " pismo do wszystkich pobierających SIWZ"

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia dod. 03-06-2019 .pdf
PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ dodano 03.06.2019.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCZał. nr 02a - formularz cenowy - zad. 1.doc
DOCZał. nr 02b - formularz cenowy - zad. 2.doc
DOCZał. nr 02c - formularz cenowy - zad. 3.doc
DOCZał. nr 03 - ośwart25awykl.doc
DOCZał. nr 04 - ośwart25awar.doc
DOCZał. nr 05 - ośw. o przy. lub bra.przy..doc
DOCZał. nr 06 - zobowiązanie pod. trze.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz usł.doc
DOCZał. nr 08 - wykaz os..doc
DOCZał. nr 09 - wykaz pote..doc
XLSXZał. nr 010a -wykaz drzew Głłubczyce.xlsx
XLSXZał. nr 010b - wykaz drzew Grodków.xlsx
XLSXZał. nr 010c - wykaz drzew Olesno.xlsx
PDFZał. nr 011 - proj. umowy.pdf
DOCXZał. nr 012 - instru. dla wyko..docx
PDFZał. nr 013 - specyfikacje techniczne.pdf
 

 

Wersja XML