Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020 W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 6 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2019 r. pod numerem 585624-N-2019 zamieszczono poniżej w załączeniu.

 

Załączniki:

PDFdostawa kruszywa-ogłoszenie o zam..pdf
PDFdostawa kruszywa-SIWZ.pdf
DOCdostawa kruszywa-zał. nr 01 - f. oferty.doc
DOCdostawa kruszywa-zał. nr 02a - formularz cen. zad.1.doc
DOCdostawa kruszywa-zał. nr 02b - formularz cen. zad.2.doc
DOCdostawa kruszywa-zał. nr 02c - formularz cen. zad.3.doc
DOCdostawa kruszywa-zał. nr 03 - ośw. podst. wykl..doc
DOCdostawa kruszywa-zał. nr 04 - lista podmiotów.doc
DOCdostawa kruszywa-zał. nr 05 - wzór zobow..doc
PDFdostawa kruszywa-zał. nr 06 - pr. umowy.pdf
 

 

 

 

Wersja XML