Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - W PODZIALE NA ZADANIA"

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 10c oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.11.2019 r. pod numerem 617326-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.
 
Załączniki:
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Serwis.pdf
PDFSpecyfiacja Istotnych Warunków Zamówienia - Serwis.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Serwis.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na Zad. nr 1 Opole - Serwis.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na Zad. nr 2 OT Olesno - Serwis.xls
XLSZał. nr 02c - Formularz cenowy na Zad. nr 3 Grodków - Serwis.xls
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Serwis.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - Serwis.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów grupa kapitałowa - Serwis.doc
DOCZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Serwis.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób - Serwis.doc
DOCZał. nr 08 - Wykaz potencjału - Serwis.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy - Serwis.pdf
PDFZał. nr 10a - Wykaz środków transport. na Zad. nr 1 - ZDW Opole - Serwis.pdf
PDFZał. nr 10b - Wykaz środków transport. na Zad. nr 2 - OT Olesno - Serwis.pdf
PDFZał. nr 10c - Wykaz środków transport. na Zad. nr 3 - OT Grodków - Serwis.pdf
 
Wersja XML