Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509" z podziałem na zadania

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.02.2020 r. pod numerem 515662-N-2020.

 

Załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCzał. nr 01 - oferta.doc
XLSzał. nr 02a - form cenowy-zad 1.xls
XLSzał. nr 02b - form cenowy-zad 2.xls
XLSzał. nr 02c - form cenowy-zad 3.xls
DOCzał. nr 03 - ośw art 25a wykluczenie.doc
DOCzał. nr 04 - ośw art 25a warunki.doc
DOCzał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCzał. nr 06 - wzór zobowiązania.doc
DOCzał. nr 07a-07c - wykaz usług-zad 1-3.doc
DOCzał. nr 08a-8c - wykaz osób-zad 1-3.doc
PDFzał. nr 09 - projekt umowy.pdf
PDFzał. nr 09a - proj umowy powierzenia.pdf
PDFzał. nr 10 - zakres czynności i obowiązków.pdf
PDFzał. nr 11 - zadania koordynatora.pdf
PDFzał. nr 12 - przedmiar.pdf
ZIPzał. nr 13 dok proj cz. I.zip
ZIPzał. nr 13 dok proj cz. II.zip
ZIPzał. nr 13 dok proj cz. III.zip
ZIPzał. nr 13 dok proj. cz. IV.zip
ZIPzał. nr 14 STWiORB.zip
ZIPzał. nr 15 uzgodnienia.zip
 

Wersja XML