Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU CHRZĄSZCZYCE-ZŁOTNIKI - Informacje

Strona archiwalna

 

 

                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 13.10.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Chrząszczyce-Złotniki.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystn. oferty - Chrząszczyce-Złotniki.pdf
 

 

 

                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 02.10.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert:

PDFInformacje z otwarcia ofert - Chrząszczyce-Złotniki.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):  

MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU CHRZĄSZCZYCE-ZŁOTNIKI

Wersja XML