Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WA.1040.2.2020 kierownik OT wyniki

Strona archiwalna

 

 

Załącznik nr 7

WA.1010.2.2020

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Oddziału Terenowego

Oddział Terenowy w Grodkowie

 (określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. kierownicze stanowisko urzędnicze wybranym kandydatem do zatrudnienia jest Pan Jerzy Wójcik zamieszkały w Lewinie Brzeskim.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydat uzyskał 96 % punktów, jego wykształcenie i przygotowanie zawodowe są zgodne z warunkami określonymi na ww. stanowisku.

 

Wersja XML