Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WA.1040.3.2020 WI - wyniki

Strona archiwalna

 

WA.1040.3.2020

Załącznik nr 7

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

stanowisko urzędnicze ds. planowania i przygotowania inwestycji

(określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko urzędnicze wybraną kandydatką do zatrudnienia jest Pani Ewelina Osyra zamieszkała w Łowoszowie.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka uzyskała ponad 92% punktów, jej wykształcenie i przygotowanie zawodowe są zgodne z warunkami określonymi na ww. stanowisku.

 

Wersja XML