Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I MASZYN SŁUŻBOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO"

Strona archiwalna

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 7 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.12.2020 r. pod numerem 763959-N-2020 z dnia 10-12-2020 r.

UWAGA NR 1:
W dniu 29.12.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę.

 

UWAGA NR 2:
W dniu 14.01.2021 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawcę wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi niżej zestawione załączniki jak również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.01.2021 r. pod numerem 540402125-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.

UWAGA:
Jednocześnie zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień 19.01.2021 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.01.2021 r. o godz. 10:15.

W związku z tym poniżej w załączeniu zamieszczono następujące załączniki:
1) Pismo z odp. na pyt. 2 ze zm. terminu składania ofert dodane 14.01.2021 r.
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodane 14.01.2021 r.
3) Zmieniona i obowiązująca str. nr 13 SIWZ dodana 14.01.2021 r.

 

Załączniki:

PDF1. Pismo z odp. na pyt. 2 ze zm. term skł. ofert - dodane 14.01.2021 r..pdf
PDF2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dodane 14.01.2021 r..pdf
PDF3. Zmieniona i obowiązująca strona nr 13 SIWZ dodana 14.01.2021 r..pdf
 

PDFPismo z odp. na pyt. 1 - dodane 29.12.2020 r..pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw płynnych.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa paliw płynnych.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz ofertowy - Dostawa paliw płynnych.doc
DOCZał. nr 02 - Formularz cenowy - Dostawa paliw płynnych.doc
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie brak podst. wykluczenia - Dostawa paliw płynnych.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie spełnienie warunków - Dostawa paliw płynnych.doc
DOCZał. nr 05 - Oświadczenie o grupa kapitałowa - Zakup paliw płynnych.doc
DOCZał. nr 06 - Zobowiązanie podmiotu trezciego - Dostawa paliw płynnych.doc
PDFZał. nr 07 - Projekt umowy paliwo 2021-2023 - Dostawa paliw płynnych.pdf
 

Wersja XML