Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 415 UL. OPOLSKIEJ W KRAPKOWICACH” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.12.2020 r. pod numerem 765495- N-2020.

Załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu-BZP.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXZał. nr 01 - formularz oferty.docx
XLSXZał. nr 02a - formularz cenowy.xlsx
XLSXZał. nr 02b - formularz cenowy.xlsx
XLSXZał. nr 02c - formularz cenowy.xlsx
DOCXZał. nr 03 - ośw. podst. wykluczenia.docx
DOCXZał. nr 04 - ośw. spełnienie warunków.docx
DOCXZał. nr 05 - ośw. o grupie kapit..docx
DOCXZał. nr 06 - wzór zobowiązania.docx
DOCXZał. nr 07a, 07b i 07c - wykaz usług.docx
DOCXZał. nr 08a, 08b i 8c - wykaz osób.docx
PDFZał. nr 09 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 09a - projekt um. powierz.danychn os.pdf
PDFZał. nr 10 - zakres czyn. i obow. nadzoru Krapkowice.pdf
PDFZał. nr 11 -przedmiar.pdf
ZIPZał. nr 12 - dok.projektowa.zip
PDFZał. nr 13 - STWiORB.pdf
ZIPZał. nr 14 - uzgodnienia.zip
 

 

 

Wersja XML