Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 462 NA ODCINKU STOBRAWA-KOPANIE-ŁOSIÓW-POGORZELA-KRZYŻOWICE”

Strona archiwalna

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.12.2020 r. pod numerem 770755-N-2020.

Uwaga nr 1

W dniu 05.01.2021 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wynikające z wprowadzonych zmian nowe i obowiązujące załączniki do SIWZ: nową i obowiązującą stronę 1,2,12,25 SIWZ, nowe i obowiązujące załączniki nr 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13 do SIWZ. Równocześnie usunięto stare i nieaktualne załączniki.

W związku z wprowadzoną zmianą zmienia ulega również nazwa postępowania widoczna na stronie BIP na: " PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 462 NA ODCINKU STOBRAWA-KOPANIE-ŁOSIÓW-POGORZELA-KRZYŻOWICE”".

 

Uwaga nr 2

W dniu 08.01.2021 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ oraz wynikający z wprowadzonych zmian nowy i obowiązujący załącznik do SIWZ: "Zał. nr 13 - załączniki do PFU_dodano 08.01.2021 r.". Równocześnie usunięto stary i nieaktualny załącznik.

 

Uwaga nr 3

W dniu 20.01.2021 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ, pismo z odpowiedziami na pytania  udzielonymi wykonawcom robót budowlanych, nowy i obowiązujący "Zał. nr 13 - PFU" i "Zał. nr 13 - załączniki do PFU".

Uwaga nr 4

W dniu 08.02.2021 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ oraz nowe i obowiązujące:

- załącznik nr  1 – formularz oferty,

- załącznik nr 9 – projekt umowy,

- załącznik nr 11 – zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego,

- strona nr 14 SIWZ,

- strony od 23 do 27 SIWZ.

Równocześnie usunięto stare i nieaktualne załączniki.

Załączniki:

PDFpismo do pobierających SIWZ_dodano 08.02.2021 r..pdf
DOCXnowy i obow. Zał. nr 01 - formularz oferty_dodano 08.02.2021 r..docx
PDFnowy i obow. Zał. nr 09 - projekt umowy_dodano 08.02.2021 r..pdf
PDFnowy i obow. Zał. nr 11 - zakres czynności i obow. nadzoru_dodano 08.02.2021 r..pdf
PDFnowa i obow. strona nr 14 SIWZ_dodano 08.02.2021 r..pdf
PDFnowe i obow. strony nr 23-27 SIWZ_dodano 08.02.2021 r..pdf
 

PDFpismo do pobierających SIWZ_dodano 20.01.2021 r..pdf
PDFodpowiedzi na pytania rob. bud._dodano 20.01.2021 r..pdf
ZIPZał. nr 13 - PFU_dodano 20.01.2021 r.zip
ZIPZał. nr 13 - załączniki do PFU_dodano 20.01.2021 r.zip
 

PDFpismo do pobierających SIWZ_dodano 08.01.2021 r..pdf
ZIPZał. nr 13 - załączniki do PFU_dodano 08.01.2021 r.zip
 

PDFpismo do pobierających SIWZ_dodano 05.01.2021 r..pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFnowa i obowiązująca str nr 1 SIWZ_dodano 05.01.2021 r..pdf
PDFnowa i obowiązująca str nr 2 SIWZ_dodano 05.01.2021 r..pdf
PDFnowa i obowiązująca str nr 12 SIWZ_dodano 05.01.2021 r..pdf
PDFnowa i obowiązująca str nr 25 SIWZ_dodano 05.01.2021 r..pdf

XLSZał. nr 02 - wykaz badań laboratoryjnych_dodano 05.01.2021 r..xls
DOCXZał. nr 03 - ośw. podst. wykluczenia_dodano 05.01.2021 r..docx
DOCXZał. nr 04 - ośw. spełnienie warunków_dodano 05.01.2021 r..docx
DOCXZał. nr 05 - ośw. o grupie kapit._dodano 05.01.2021 r..docx
DOCXZał. nr 06 - wzór zobowiązania_dodano 05.01.2021 r..docx


PDFZał. nr 12 - zadania inżyniera projektu_dodano 05.01.2021 r..pdf
ZIPZał. nr 13 - PFU_dodano 05.01.2021 r.zip

 

 

PDFogłoszenie o zamówieniu-BZP.pdf
PDFSIWZ.pdf

DOCXZał. nr 01a-wykaz dodatkowego doświadczenia.docx

DOCZał. nr 07 - wykaz usług.doc
DOCXZał. nr 08 - wykaz osób.docx

PDFZał. nr 10 - projekt umowy powierz. przetw. danych.pdf


 

 

Wersja XML