Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO I SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 5 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.12.2020 r. pod numerem 772283-N-2020 z dnia 29-12-2020 r.

 

UWAGA NR 1:
W dniu 04.01.2021 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę.

 

UWAGA NR 2:
W dniu 07.01.2021 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez wykonawcę.

 

Załączniki:

PDFPismo z odp. na pyt. 2 - Dostawa samochodów dodane 07.01.2021 r..pdf
 

PDFPismo z odp. na pyt.1 - Dostawa samochodów dodane 04.01.2021 r..pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodów.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa samochodów.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Dostawa samochodów.doc
DOCZał. nr 02 - oświadczenie brak podst. wykl - Dostawa samochodów.doc
DOCZał. nr 03 - oświadczenie o grup. kap. - Dostawa samochodów.doc
DOCZał. nr 04 - Opis parametrów techn. sam. osobow. - Zadanie nr 1.doc
DOCZał. nr 04a - Opis param. techn. sam.osob.-dost. (samochód I) - Zadanie nr 2.doc
DOCZał. nr 04b - Opis param. techn. sam.osob.-dost. (samochód II) - Zadanie nr 2.doc
PDFZał. nr 05 - Projekt Umowy - Dostawa samochodów.pdf
 

Wersja XML