Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.12.2020 r. pod numerem 772701-N-2020.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCXZał. nr 02a-02o - formularze cenowe zad. 1-15.docx
DOCZał. nr 03 - oświadcz. o braku podst. wykl..doc
DOCXZał. nr 04 - ośw. spełnienie warunków.docx
DOCXZał. nr 05 - oświadczenie o przyn.docx
PDFZał. nr 06 - projekt umowy.pdf
DOCXZał. nr 07 - wykaz.docx
DOCXZał. nr 08 - wykaz narz..docx
DOCXZał. nr 09 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
 

Wersja XML