Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO I SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA - Informacje

Strona archiwalna

 

 

           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1 i 2

W dniu 05.02.2021 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1 i 2 w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad nr 1 i 2 - Dostawa samochodów.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. nr 1 i 2 - Dostawa samochodów.pdf
 

 

                                                     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 18.01.2021 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert:

PDFInformacje z otwarcia ofert - Dostawa samochodów.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):  

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO I SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA

Wersja XML