Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla postępowań powyżej progów unijnych

INFORMACJA


Przetargi ogłoszone, informacje z otwarcia ofert i wyniki przetargów o wartości równej lub przekraczającej progi unijne znajdują się na platformie zakupowej pod adresem internetowym:

Platforma zakupowa

Wersja XML