Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA! KOMUNIKAT - NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KOMUNIKAT


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że od dnia 01.01.2021 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych (poniżej i powyżej progów unijnych) prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole,

Wersja XML