Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stanowisko specjalista WA.1040.4.2021 wyniki

Strona archiwalna

 

 

Załącznik nr 7

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

stanowisko urzędnicze: specjalista

(określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko urzędnicze wybraną kandydatką do zatrudnienia jest Pani Dorota Zaremba zamieszkała w Oleśnie.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka uzyskała 93 % punktów, jej wykształcenie, przygotowanie zawodowe i doświadczenie są zgodne z warunkami określonymi na ww. stanowisku.

Wersja XML