Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

stanowisko ds. plan. i przygot. inwestycji WA.1040.1.2022 - wyniki

Strona archiwalna

 

 

Załącznik nr 7a

WA.1040.1.2022

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

 

Stanowisko ds. planowanie i przygotowania inwestycji

 (określenie stanowiska)

 

 

 

               

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zawiadamia, że nie wyłoniono osoby do zatrudnienia na ww. stanowisko w związku z brakiem ofert kandydatów.

 

Wersja XML