Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2013

Budowy  mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457  km 16 + 513 w miejscu istniejącego  mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku poziomego drogi  w miejscowości Stare Kolnie”

 

Wykonawca robót:  Himmel i Papesch Opole, Sp. z o.o. ul. Jagiełły, Czarnowąsy k/Opola

 

Wartość zadania: 2.485.536,- zł.

 

 Zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejącego mostu i budowę w jego miejscu nowego obiektu. Z uwagi na zabytkowy charakter istniejącego mostu zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nowy obiekt został zaprojektowany i wybudowany w nawiązaniu do pierwotnego wyglądu. W ramach przebudowy obiektu dokonano korekty przebiegu drogi na odcinku 230 mb, poszerzono most i podniesiono jego nośność do klasy A.


 

Dokumentacja fotograficzna:

Brak opisu obrazka

Fot. nr 1 - Widok mostu z poziomu jezdni przed przebudową.

Brak opisu obrazka

Fot. nr 2 - Widok mostu z boku przed przebudową.

Brak opisu obrazka

Fot. nr 3 - Widok mostu z poziomu jezdni po przebudowie.

Brak opisu obrazka

Fot. nr 4 - Widok mostu z boku po przebudowie.

 

Wersja XML