Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2010 r.

1.    Nazwa projektu:   „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kolonowskie”


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:        30.04.2010 r. do 15.09.2010 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  4,74 mln PLN, w tym 4,03 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował: 
2.    Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa od km 18+612,00 do km 22+188,40”


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:        01.09.2010 r. do 30.11.2010 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  8,94 mln PLN, w tym 7,60 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował: 
3.     Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów”


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:     14.09.2010 r. do 10.12.2010 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 2,27 mln PLN, w tym 1,93 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
Wersja XML