Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2011 r.

1.    Nazwa projektu:   „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 28+337,17”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:        27.04.2010 r. do 30.06.2011 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  45,31 mln PLN, w tym 37,41 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:

 

2.     Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków Pakosławice. Etap II"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:       14.07.2010 r. do 30.06.2011 r. 
Koszt realizacji Inwestycji: 25,49 mln PLN, w tym 21,67 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
 
Zakres zadania obejmował:

 

3.     Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Krobusz w km 24+565–35+760”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:       06.08.2010 r. do 02.06.2011 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 32,82 mln PLN, w tym 27,90 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:

 
4.   Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:     09.09.2010 r. do 04.08.2011 r.
Koszt realizacji Inwestycji:   9,99 mln PLN, w tym 8,49 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
Wersja XML