Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2012 r.

1.     Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice. Etap I”

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:       28.10.2011 r. do 23.11.2012 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 30,36 mln PLN, w tym 25,80 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:

 
2.     Nazwa projektu:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz Dzików”.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:       21.10.2011 r. do 16.08.2012 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 16,89 mln PLN, w tym 14,36 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:


 

 
3.  Nazwa projektu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno Bodzanowice w km 20+220–20+560, 20+860–21+480, 24+000–24+400, 26+100–26+350, 33+600–33+900 – zaprojektuj i wybuduj”

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:      30.04.2012 r. do 28.11.2012 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 4,47 mln PLN, w tym 3,80 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:


 

 
4.     Nazwa projektu:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960”

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:       04.07.2012 r. do 30.11.2012 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  4,14 mln PLN, w tym 3,52 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
Wersja XML