Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2015 ROK

DOCArchiwum Państwowe w Opolu - Kontrola archiwów zakładowych.doc
DOCUrząd Kontroli Skarbowej w Opolu - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów w km 29+550 - 32+000 oraz 32+500 - 34+500.doc
DOCUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Realizacja planu wydatków za okres 2014-2015 .doc
DOCNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu -Wybrane zagadnienia z zakresu realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 407 .doc
DOCUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 416 .doc
DOCUrząd Kontroli Skarbowej w Opolu - Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 416 .doc

DOCUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17 .doc
DOCUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Rozbudowa DW 401 na odcinku Grodków Pakosławice Etap II .doc

DOCNajwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu -Kontrola wykonywania zadań mających wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.doc
 

Wersja XML