Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 378 na odcinku Zielonkowice-Gnojna i Lubcz-obwodnica Grodkowa

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.07.2015 r. pod numerem 195464 - 2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 20,60 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

UWAGA!
W dniu 13.08.2015r. dodano w załączeniu pismo z odpowiedziami na pytania zadane przez Wykonawcę.

Załączniki:

PDFPrzebudowa drogi Gnojna - odp na pytania dodane 13.08.2015r.pdf
 

PDFPrzebudowa drogi Gnojna - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFPrzebudowa drogi Gnojna - SIWZ.pdf
DOCPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 02 - kosztorys ofertowy.xls
PDFPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 02 - przedmiar.pdf
DOCPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 08 - wykaz sprzętu.doc
DOCPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 09 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 11 - Specyfikacje Techniczne.pdf
JPEGPrzebudowa drogi Gnojna Zał. nr 12 - mapa poglądowa.jpeg
 

Wersja XML