Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016 ROK

DOCUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Rozbudowa DW 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52 .doc
DOCUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Rozbudowa DW 401 na odcinku Grodków Pakosławice Etap I .doc

DOCUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego -Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zam. publ. oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej 30 000 euro .doc
DOCUrząd Kontroli Skarbowej w Opolu - Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu DW 426 wraz z budową tej drogi w nowym śladzie w m. Strzelce Op.doc
DOCUrząd Kontroli Skarbowej w Opolu - Rozbudowa DW Nr 414 na odc. Górki-Chrząszczyce w km od 12+980 do km 14+300.doc

DOCUrząd Kontroli Skarbowej w Opolu - Rozbudowa DW Nr 494 na odc. Olesno-Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52.doc

DOCSejmik Województwa Opolskiego - Kontrola wydatków bieżących i majątkowych w dziale 600 rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie za 2015r.doc

DOCUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu DW 426 wraz z budową tej drogi w nowym śladzie w m. Strzelce Opolskie.doc
 


 

Wersja XML