Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 R.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Dnia 25.01.2017 r. zamieszczono w załączeniu plan zamówień publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na 2017 r.

UWAGA:
W dniu 21.03.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu skorygowany plan zamówień publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na 2017 r., w którym poprawiono w nazwie zadania w pozycji nr 23 omyłkowo wpisany wyraz ,,państwa" na wyraz ,,województwa".
Po wprowadzeniu powyższej zmiany w pozycji nr 23 nazwa przedmiotu zamówienia brzmi:  ,,Rozbudowa DW nr 901 na odc. Kielcza-granica województwa".
W związku z powyższym zamieniono poniższy załącznik na prawidłowy.


Załączniki:
1. Plan zamówień publicznych:

PDFPlan zamówień na 2017r. - skorygowany w dniu 21.03.2017 r.pdf
 

 

Wersja XML