Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.04.2018 r. pod numerem 540979-N-2018.

UWAGA NR 1:
W dniu 13.04.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców.


Załączniki:

PDFKoszenie - odp.1-dodane-13.04.2018r.pdf
 

PDFKoszenie - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFKoszenie - SIWZ.pdf
DOCKoszenie Zał. nr 1 - formularz oferty.doc
DOCKoszenie Zał. nr 2a - formularz cenowy zad.1.doc
DOCKoszenie Zał. nr 2b - formularz cenowy zad.2.doc
DOCKoszenie Zał. nr 2c - formularz cenowy zad.3.doc
DOCKoszenie Zał. nr 2d -f ormularz cenowy zad.4.doc
DOCKoszenie Zał. nr 2e - formularz cenowy zad.5.doc
DOCKoszenie Zał. nr 2f - formularz cenowy zad.6.doc
DOCKoszenie Zał. nr 2g-formularz cenowy zad.7.doc
DOCKoszenie Zał. nr 2h -formularz cenowy zad.8.doc
DOCKoszenie Zał. nr 2i - formularz cenowy zad.9.doc
DOCKoszenie Zał. nr 3 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCKoszenie Zał. nr 4 - ośw. art. 25a war..doc
DOCKoszenie Zał. nr 5 - lista podmiotów.doc
DOCKoszenie Zał. nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
DOCKoszenie Zał. nr 7 - wykaz potencjalu tech..doc
PDFKoszenie Zał. nr 8 - projekt umowy.pdf
PDFKoszenie Zał. nr 9 - specyfikacje techniczne.pdf
 

Wersja XML