Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

FINANSE/Rachunki bankowe

Aktualny wykaz rachunków bankowych:

Bank MILLENNIUM

1. wydatki budżetowe         54 1160 2202 0000 0000 4153 9791

2. dochody budżetowe        04 1160 2202 0000 0000 4154 0012

(zajecie pasa drogi, umieszczenie urządzenia lub obiektu w pasie drogi, reklama, kara, 
decyzje WITD, przejazdy nienormatywne, zatrzymania na przystankach)

3. zabezpieczenie należytego wykonania umów, wadia 

73 1160 2202 0000 0002 5573 0581

 w wersji dla przelewów zagranicznych

PL73 1160  2202 0000 0002 5573 0581 kod SWIFT BIGPLPW

 

 

  

 

Wersja XML