Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

FINANSE/Budżet

PLAN FINANSOWY 2017

1 dochody budżetowe                                      1 250 900,00 zł

2. wydatki budżetowe                                   176 007 411,00 zł

        w tym

        - wydatki bieżące                                  18 750 687,00 zł

        - wydatki majątkowe                            157 256 724,00 zł
 

 
 
Wersja XML