Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 3: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414: ALEJA LIPOWA, LUBRZA-PRUDNIK, BIAŁA-DOBROSZEWICE - Informacja

Strona archiwalna

 

                               

                 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W dniu 15.11.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:
 
"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Aleja Lipowa.pdf"
 
Załącznik:
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Aleja Lipowa.pdf
 
 

                                          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 20.09.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

Załącznik:

PDFInformacje z otwarcia ofert - Rozbudowa dr. woj. nr 414 Aleja Lipowa, Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

„Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Aleja Lipowa, Lubrza-Prudnik, Biała-Dobroszewice”

Wersja XML