Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje podstawowe-Procedury załatwiania

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu urzęduje w dniach i godzinach :

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

 

Przyjmowanie spraw :                                

Sprawy przyjmowane są na piśmie: za pośrednictwem poczty,platformy ePUAP, drogą elektroniczną, faksem lub składane bezpośrednio w Kancelarii, która jest stałym punktem wymiany korespondencji.

Wersja XML